Personopplysninger

Credits Flex+ er forpliktet til å behandle personopplysninger fra sine kunder med forsiktighet.
Det som bestemmer hvordan vi skal behandle slike opplysninger er Personopplysningsloven med forskrifter og Datatilsynets konsesjonsvilkår. Informasjonen om personvern på våre nettsider er ment å gi deg som kunde forståelig informasjon om et vanskelig, men viktig tema både for deg som kunde og for oss som din kredittgiver. Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Credits Flex+ er underlagt taushetsplikt om kundeopplysninger. Overlevering av kundeopplysninger til en tredjepart kan likevel skje med samtykke fra kunden og hvor Credits er forpliktet i henhold til loven å overlevere slike opplysninger.

Hvorfor henter Credits Flex+ inn personopplysninger?
Personopplysninger er helt nødvendig for at vi skal kunne drive vår forretningsvirksomhet, og for at vi skal kunne innfri våre forpliktelser i kundeforholdet.
I tillegg til personopplysningene som våre kunder sender inn til oss, blir det hentet inn opplysninger fra offentlige registre og kredittopplysningsbyrået AAA Solidaritet AS. Det blir foretatt en kredittscoring på bakgrunn av ovennevnte opplysninger. Datatilsynet har gitt oss konsesjon til å behandle personopplysninger for følgende formål:

» Kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av finansieringstjenester.
» Markedsføring og kundeoppfølging.
» Risikoklassifisering av kunder og kredittporteføljer.
» Forebygging og avdekking av straffbare handlinger.
Har du ikke Credits Flex+? Søk her!